چگونگی طراحی و مدیریت صفحات خطا در سی پنل

قابلیت تغییر ظاهر صفحات خطا در سی پنل

پیغام های خطا در وب سرور به صورت پیش فرض برای سایت های واقع در آن سرور موجود است. (بیشتر…)